Your cart
Kenya Tam Shorts
Kenya Tam Shorts
Kenya Tam Shorts

Roseanna

Kenya Tam Shorts

Regular price €260.00 Sale price €78.00

Color — Black
100% Silk

  • Elastic waistband
  • Skirt like short
  • Side pockets